Feedback Matrix Coaching

In de aflopen jaren hebben heel wat mensen de training Toegang tot je Eigen Genialiteit gevolgd. Hieronder vind je de reacties van een aantal deelnemers.

Ben, ondernemer

Je medewerkers beter snappen is cruciaal voor een onderneming. Meer kunnen sturen op ‘de menselijke natuur’ is een voorwaarde om een onderneming te laten ontwikkelen en groeien. Met de heldere en ‘chirurgische tools’ van deze training leer je langzaam maar zeker snappen waar het bij mensen over gaat, waarom ze zich gedragen zoals ze doen, wat de betekenis van weerstanden en onzekerheden is en hoe je daar intelligent op in speelt. Ook voor leiders en managers die niet perse coachen. Waarom? Je leert het hele scala van menselijke gedrag veel beter begrijpen.

Waar begin je als je met een cliënt gaat werken als coach? Leren werken met een effectief coach model en structuur geeft je onmisbare handvatten om je cliënt beter te kunnen bedienen, om effectiever te worden en nog beter te leren begrijpen wat er achter iemands gedrag zit. Met als extra benefit voor jezelf dat je veel meer plezier uit het werk haalt waar jij zoveel waarde aan hecht.

– Wassili

Ellen, coach

Met neuro-semantische middelen leren coachen is het beste van ‘de beste’ technieken en methoden combineren. NLP; ontwikkelingspsychologie en zelf-actualisatie psychologie; het betekeniswerk van Frankl en meta-staten. Neuro-semantiek wordt niet voor niets gezien als de belangrijkste innovatie van de afgelopen 10 jaar. Iedereen die met mensen werkt wil uiteindelijk middelen om echt te kunnen werken met die mensen. Met deze coachmethode ontdek je de beweegredenen achter de beweegredenen en leg je de lagen achter de lagen bloot. Gedrag waar je al lang, soms zelfs jaren, niet uitkwam leer je begrijpen en transformeren.

“Je kunt nog zo slim, intelligent of rijk zijn, maar als het je ontbreekt aan de juiste houding, op het juiste moment, dan maakt al die kennis of geld niet zo veel uit.”

– Wassili

Femke, NLP trainer, neuro-semantiek trainer en coach

Waar leer je nog meer specifiek hoe je de belangrijke zaken uit iemands leven helpt versterken? Zelf-vertrouwen, eigenwaarde, passie, leren leven naar je hoogste intenties, in je kracht blijven, leren omgaan met tegenslag, je verbinden met geliefden, vertrouwen, openheid en acceptatie en niet te vergeten meesterschap (en nog veel meer). Als je deze zaken in je rugzak hebt dan kan je al met 50% van de coachvraagstukken werken.

Jochem, art-director

Jezelf veel beter leren begrijpen is niet zomaar een een bijeffect van trainingen bij Wassili, jezelf ontwikkelen is een voorwaarde. “Toepassen op jezelf’ noemen we dat. Waarom is dat belangrijk als je met mensen werkt? Om te leren begrijpen hoe complex echte transformatie kan zijn en wat je moet doen om een echte ‘shift’ te bewerkstelligen gaat een stuk makkelijker als je jouw eigen echte werk en levensvragen inbrengt en transformeert. Verandering ondersteunen bij een ander is een stuk makkelijker als je zelf hebt gevoeld hoe verandering plaatsvindt in jezelf.

“De vrijheid om je eigen houding te kunnen kiezen, wat de omstandigheden ook zijn, dat is pas echte vrijheid.”

– Wassili

Leonie, NLP master practitioner, sales manager

Hoe weet je nou wat het verschil maakt? Welke criteria kan je hanteren om te weten dat je het bij het ‘juiste’ hebt? Pas als je dat weet kan je effectief met complexe vraagstukken werken. Omdat je dan niet hoeft te gissen, maar weet waar je je beslissingen op baseert.

Rob, trainer en opleider

Helemaal jezelf zijn is een van de mooiste dingen die je kunt ervaren in je leven. Om anderen te kunnen helpen ‘helemaal zichzelf’ te zijn wat de omstandigheden ook zijn, is een van de mooiste cadeaus die je een ander mens kunt geven.