BlogCoachingRelaties

Relatie Emotie Therapie en Coaching

By 22 October 2020 July 23rd, 2021 No Comments

Relatie Emotie Therapie en Coaching (RETEC)

Emotie speelt een grote rol in relaties. Relatie Emotie Therapie en Coaching werkt met het hart van individuele en relationele problemen. RETEC lost onbewuste, op elkaar geprojecteerde emoties op. Effectief en snel.

Met Relatie Emotie Therapie en Coaching onderzoeken we welke emoties ontstaan bij individuen in verstoorderelaties (man-vrouw verhouding, werk -en familierelaties). Aan de hand van een nauwkeurig proces traceren we onbewuste voorspellingen zodat we deze voorspellingen en emoties structureel kunnen veranderen. 

Verbinding. Intimiteit. Een gezin. Kinderen. Je begrepen voelen. Met elkaar lachen. Elkaar snappen. Vertrouwen. Er voor elkaar zijn. Steun. Afwijzing. Seks. Op één lijn zitten. Vreemdgaan. Scheiden. Samengesteld gezin. Communicatie. Alleen overblijven. 40 jaar getrouwd zijn. Opnieuw beginnen… ‘Zomaar’ enkele woorden die in samenzijn betekenis hebben.

Wil je ontdekken hoe onbewuste emoties bepalen hoe partners elkaar ervaren en benaderen? Wil je leren hoe je deze onbewuste emoties kunt beïnvloeden zodat je intrinsiek anders met elkaar om kunt gaan? Een uniek nieuwe aanpak van inter-relationele problemen.

Je relatie liefdevol houden

Dat het lastig kan zijn om een relatie die liefdevol begint ook liefdevol te houden is voor de meeste mensen een gegeven. Het is niet voor niets dat er veel relatietherapeuten zijn.

De omstreden Jordan Peterson raadt mensen af om te scheiden, hoe lastig het ook kan zijn in de relatie. Waarom? De statistieken tonen aan dat gescheiden partners met kinderen er beiden slecht van af komen. In financiële zin, wat het starten van een nieuwe relatie betreft en wat emoties betreft.

Op een bepaalde manier ben ik het met hem eens. Begrijp me niet verkeerd, ik propageer niet dat mensen in een relatie moeten blijven die allerlei leed veroorzaakt. Ik denk wel dat relatieleed een enorme kans biedt aan beide partners. Een kans om iets van jezelf te leren begrijpen dat fundamenteel is voor onszelf. Omdat dit ‘iets’ waarschijnlijk in eerdere relaties ook al een rol speelde. Iets dat waarschijnlijk in een toekomstige relatie ook een rol zal spelen.

Relatie gerelateerde emoties

Intimiteit raakt ons in onze kern. In positieve zin wanneer het goed gaat en in de meest negatieve zin wanneer het slecht gaat. Wij hebben in ons leven geleerd hoe intimiteit werkt door de belangrijkste voorbeelden in ons leven: onze ouders. Vanaf de seconde dat wij geboren werden hebben we geleerd gekregen wat intimiteit is. Hoe je intiem doet, wat intimiteit verbreekt, hoe je je hoort te gedragen in intimiteit, wat je niet hoort te doen en ga zo maar door.

We hebben dit niet bewust geleerd. Soms is ons verteld hoe intimiteit werkt. Maar het grootste deel van de tijd zijn wij midden in ons unieke voorbeeld van intimiteit opgegroeid. Door wat er gezegd werd, gedaan werd. Wat er niet gedaan of gezegd werd. Of er aangeraakt werd of niet. En niet alleen van onze ouders maar ook het grotere systeem, van broers, zussen, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen en ga zo maar door. Al die duizenden ervaringen hebben een conceptuele werkelijkheid gevormd die onze beslissingen onbewust vormt. En deze onbewuste conceptuele werkelijkheid vormt de basis voor mogelijk het belangrijkste aspect van relatieproblemen. Relatie gerelateerde emoties!

Neuro-wetenschappelijk onderzoek

Recent neuro-wetenschappelijk onderzoek toont aan dat emoties mogelijk de belangrijkste factor in ons beslisvermogen spelen. Voor de meeste van ons bevinden de gevoelens die gepaard gaan met deze emoties, zich voor het overgrote deel buiten ons bewustzijn. Deze gevoelens spelen een centrale rol in relatieproblemen. Echter wij ervaren deze emoties niet als zijnde van onszelf. Wij ervaren emoties in relaties als een gevolg van de actie of juist in-actie van de ander. En deze ‘vergissing’ zorgt ervoor dat de emotie sterker wordt in plaats van zwakker.

Wanneer relatietherapie niet werkt

Een ander aspect van de rol van deze relatie-emoties is dat uit neuro-wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze emoties niet overruled kunnen worden met onze cognitie. Dat verklaart waarom zoveel relatietherapie, advies en technieken niet werken als het echt nodig is. Je inleven in het perspectief van de ander. Non-violent communiceren. Denkstijlverschillen omarmen. Begrijpen welke ‘kleur’ jouw partner is. Communicatieadvies. Familieopstellingen, inzicht in jouw hechtingsstijl et cetera. Allemaal zinvolle dingen maar als het er echt op aan komt…dan overrulen relatie-emoties dat wat je weet en snapt. 


Wat is RETEC?

Relatie Emotie Therapie en Coaching (RETEC) is niet hetzelfde als EFT (Emotionally Focussed Therapy). RETEC is gebaseerd op recent neuro-wetenschappelijk onderzoek van Dr Lisa Barret Feldman. Zij legt haarfijn uit hoe ons emoties ontstaan én dat is niet zoals we geleerd hebben dat ze ontstaan. De bron van onze emoties ligt in een van de belangrijkste functies van ons brein: voorspellen wat er gaat gebeuren. Deze voorspellingen creëren onze emoties.

Voorspellingen komen voort uit onbewuste lichamelijke gevoelens. Het blijkt dat een groot deel van ons brein bezig is om informatie te putten uit een tot nu (relatief) onbekend zintuig systeem: interocepsis. Subtiele hartslag veranderingen, of spanningen rondom organen zoals maag, darmen, keel of onrust in benen et cetera, worden door het brein nauwkeurig in de gaten gehouden. Het brein koppelt deze (vaak) onbewuste gevoelens aan herinneringen van deze gevoelens. Waarom? Om zo accuraat mogelijk te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren.

Dit is heel handig omdat we door dit mechanisme uitstekend om kunnen gaan met nieuwe dingen en ervaringen. Echter gevoelens kunnen ook gekoppeld worden met ervaringen die consequent de ‘slechtste’ voorspellingen mogelijk maken. En het enige wat wij merken van dit hele proces is de eind-emotie die het creëert. Een belangrijk aspect hierin is dat omdat dit hele proces ons onbewust stuurt wij de emoties en gevoelens die we ervaren niet koppelen aan het verleden maar aan wat er in het moment gebeurt. We zijn ons ook niet bewust van wat de oorsprong van de voorspelling is maar koppelen onze gevoelde ervaring aan de situatie of persoon van dat moment.

Door het nauwkeurig modeleren van hoe emoties in ons brein gemaakt worden hebben we methoden kunnen ontwikkelen om met deze neuro-wetenschappelijke kennis te werken. Met RETEC maken we het onbewuste proces bewust en veranderen de voorspellingen zodat de Relatie Emoties ook veranderen.


Het hart van relatieproblemen

Als het hart van relatieproblemen wordt gevormd door onbewuste gevoelens en emoties dan moet de oplossing ook daar gezocht worden!

Hoe ontrafel je onbewuste gevoelens van jezelf wanneer je oprecht ervaart dat de ander het probleem veroorzaakt? Wat kan je doen met je eigen gevoelens als je verzwelgt in zelfmedelijden, gevoelens van afwijzing, onzekerheid, zelftwijfel, of boosheid? Wat doe je met je angsten en onzekerheden in een samengesteld gezin? Heb je hulp nodig om niet meer te reageren vanuit de emotie of je intuïtie? Hoe stop je het gevoel dat je partner de schuld is van de problemen?

Dit zijn zeer lastige problemen om de simpele reden dat voor ons, ons gevoel de waarheid is, ongeacht wat de ander daarover zegt.

Training en Coaching in RETEC

Wil je leren wat het geheim achter relatieproblemen is? ben je nieuwsgierig naar welke verborgen informatie er achter jouw eigen gevoelens zit? Wil je jezelf de kans geven om je te bevrijden uit negatieve gevoelens over jezelf of de ander? Zou je willen ontdekken welke verborgen schat er op jou ligt te wachten achter de pijn die de relatie veroorzaakt? Geef je dan op voor de RETEC Coaching of Training.

Neem contact met me op voor de mogelijkheden.

En naast alle artikelen over emoties en relaties die je onder de links kunt vinden hierboven staan er op de de blog ook nog relatie gerelateerde artikelen.

Introductie webinar

Op zaterdag 28 november 2020 heb ik RETEC voor het eerst voor het ‘grote’ publiek op het NVNLP congres gepresenteerd. Jij kunt ook kennismaken met deze bijzondere methode. Ik geef exclusieve dagseminars waar je met of zonder partner kunt werken aan de relatie problemen die je ervaart. Je kunt je ook opgeven voor 1 op 1 coaching. Daarnaast geef is RETEC trainingen voor professionals die willen leren werken met onbewuste emoties in relaties. Schrijf je hier in voor deze RETEC training.Meer weten? Neem contact op.

Individuele hulp?

Zoek je hulp voor jezelf, jouw partner of jullie beiden? Ga dan naar de coachings pagina en geef je op voor een intake gesprek. Vermeld erbij ‘relatie begeleiding’. Je kunt hier samen of individueel aan deelnemen. Tot snel.

Wassili Zafiris