Relatie Emotie Therapie en Coaching

Emotie speelt een belangrijke rol in onszelf én in onze relaties. Relatie Emotie Therapie en Coaching werkt met het hart van individuele en relationele problemen. RETeC lost onbewuste, op elkaar geprojecteerde emoties op. Effectief en snel.

Met RETeC onderzoeken we welke emoties ontstaan in relaties. Man-vrouw -, werk -en familierelaties. Aan de hand van een nauwkeurig proces traceren we onbewuste voorspellingen die we maken over onszelf en anderen. Over wat er gaat gebeuren of juist niet. We doen dat op zo een wijze dat we deze voorspellingen en daaruit voortkomende emoties structureel kunnen veranderen.

Onze ‘gevoelswereld’ is ontstaan in interactie met onze omgeving. Hoe dat precies gebeurt is recent ontdekt. Deze ontdekkingen hebben geleid tot een uiterst effectieve methode om gevoelens blijvend te veranderen: RETeC.

RETeC voor jezelf of je relatie

We hebben het over gevoelens bij onszelf en belemmerende gevoelens die tussen partners kunnen spelen. Wil jij je minder belemmerd voelen, vrijer? Wil je persoonlijke angsten of onzekerheden voor eens en altijd veranderen? Of uiten jouw issues zich veel meer in interactie, in (intieme) relaties? Verlang je naar een doorbraak in jezelf of je relatie? Wil je ontdekken hoe onbewuste emoties bepalen hoe geliefden elkaar ervaren en benaderen? Voel je je niet gesteund, begrepen of geliefd? Heb je een problematisch (samengesteld) gezin? Verlang je ernaar om ‘goed in je vel te zitten’, je stabiel te voelen, in controle, wat er ook gebeurt? Schrijf je dan in voor de RETeC Foundation training of de RETeC voor je Relatie workshop.

De RETeC Foundation, Practitioner en Coaching training

Ben je coach, therapeut of psycholoog en wil je leren hoe je diepgaande gevoelens transformeert bij cliënten? Schrijf je dan in voor de RETeC Foundation training. In drie dagen leer je de basisprincipes van emotionele regulatie en ervaar je intense persoonlijke transformatie. Wil je daarna specialist worden in persoonlijke transformatie? Dan kan je opgeven voor de RETeC practitioner- en coaching training.

Voor wie is deze training

Relatie Emotie Therapie en Coaching is dé methode om emotionele en relationele problemen duurzaam te transformeren. Iedereen die wil leren hoe je emoties ontstaan en hoe je deze kunt veranderen kan meedoen aan deze training.

 • (Relatie) therapeuten/ Familie opstellers. RETeC is nieuw en veranderd je kijk op hoe emoties ontstaan. En hoe onbewuste emoties bepalen hoe partners op elkaar reageren. Een innovatieve manier om cliënten te begeleiden.
 • NLPers/ Coaches/ Psychologen/ Mediators. RETeC is een enorme aanwinst in je vermogen om cliënten te begrijpen en om problemen te analyseren. Daarnaast leer je hands-on tools die je direct kunt gebruiken in je praktijk. Schrijf je in voor de drie daagse RETeC Foundation training.
 • Persoonlijke ontwikkeling. Ervaar je issues die je ontwikkeling in de weg staan of terugkerende relationele issues? Doe mee met de Foundation training. Je zult verandering ervaren die je niet voor mogelijk hebt gehouden.
Clear

Emotionele regulatie

Emoties zijn een intrinsiek onderdeel van ons leven. Emoties bepalen of iets fantastisch voelt of hopeloos. De kracht van emotie is enorm. Wanneer we iets voelen, kunnen we erin verdwalen. Gevoelens en emoties bepalen ‘alles’. Ons gevoel is het hart van onze besluitvorming. Denk er eens over na. Als iets ‘goed voelt’ willen we ervoor gaan. Wanneer iets ‘verkeerd voelt’, twijfelen we over wat we moeten doen.

Om effectief met onze emoties om te kunnen gaan, hebben we een gezonde emotionele regulatie nodig. Deze regulatie werkt niet altijd zoals zou moeten. Je kunt vastzitten in belemmerende gevoelens en patronen kunnen zich blijven herhalen. Gezonde emotionele regulatie stelt ons in staat om niet vast te lopen in emoties en patronen. Het helpt om beslissingen te nemen die goed zijn voor jou, voor je eventuele partner en gezin. Gezonde emotionele regulatie stelt je in staat om opluchting te voelen, sorry te zeggen, je vrij te voelen…

Waar gaat RETeC over?

RETeC gaat over individuele emotionele regulatie. Met RETeC leer je hoe je ongewenst gedrag en patronen kunt veranderen die voortkomen uit hoe je je voelt! De impact hiervan kan levens veranderend zijn, omdat hoe we ons voelen onze dagelijkse keuzes en beslissingen bepaalt.

RETeC gaat over relationele emotionele regulatie. In relaties kunnen diepe gevoelens naar boven komen. Positieve gevoelens en soms de meest negatieve emoties en gevoelens. Waarom hebben onze relaties zoveel invloed op ons? Waarom kunnen we zo veel van iemand houden en diezelfde persoon tegelijkertijd haten? Emoties! Ongezonde emotionele regulatie is een van de belangrijkste elementen van een verstoord relationeel leven. Met RETeC herontdek je wat je echt voelt en hoe je deel kunt uitmaken van een gezonde relatie. Met RETeC leer je hoe je een liefdevolle relatie kunt creëren.

Nieuwe methode van coaching en therapie

RETeC is ook een nieuwe methode van coaching en therapie. De transformaties met RETeC zijn zo diepgaand dat veel therapeuten en coaches willen leren hoe emotionele regulatie de sleutel is tot diepe en duurzame transformatie. Nieuwe neurologische inzichten over hoe ons emotionele brein werkt hebben geleid tot een nieuwe interventie methode. RETeC is ontstaan uit het modeleren van hoe ons emotionele brein emoties maakt!

Wil je uitzonderlijk effectief worden als coach of therapeut? Geef je dan op voor de RETeC Coach/ therapie opleiding!

RETeC will change the way you think change works!

De RETeC Foundation training

De Relatie Emotie Therapie en Coaching foundation training duurt drie dagen. Hieronder een beknopte opsomming van van de onderwerpen die behandeld zullen worden.

Dag 1: De neuro-wetenschap van emoties

 • Je leert de nieuwste kennis over hoe je emotionele brein werkt.
 • En je leert een nieuwe theorie over hoe emoties ontstaan.
 • Je gaat spelenderwijs de fundamenten van hoe emoties ontstaan onderzoeken en oefenen.
 • Je onderzoekt je eigen patronen in relaties.
 • Je onderzoekt je eigen gevoelens en leert waar deze vandaan komen.

Dag 2: Relatie problematiek in kaart brengen

 • Welke basis issues kunnen ontstaan in relaties?
 • Wat zijn de problemen van een samengesteld gezin?
 • Waarom geven wij elkaar de schuld van onze gevoelens?
 • Het geheim van crisis in een/ je relatie.
 • Opnieuw leren voelen.
 • Je transformeert patronen in jezelf en patronen in je relaties.
 • Je leert hoe je anderen kunt begeleiden bij het transformeren van diepe gevoelens en patronen.

Dag 3: Relatie emoties transformeren

 • Je onderzoekt eigen relatie issues.
 • Je onderzoekt eigen problematische patronen.
 • Je leert hoe je relatie-emotie-voorspelling loops in kaart brengt.
 • Je leert hoe je relatie-emotie-voorspelling loops verandert, bij jezelf en elkaar.
 • Je veranderd patronen in jezelf die al (vele) jaren spelen.
 • Je ontdekt hoe je samen nieuwe voorspellingen maakt.

Relatie gerelateerde emoties

Intimiteit raakt ons in onze kern. In positieve zin wanneer het goed gaat en in de meest negatieve zin wanneer het slecht gaat. Wij hebben in ons leven geleerd hoe ‘samenzijn’ werkt door de belangrijkste voorbeelden in ons leven: onze ouders.

Vanaf de seconde dat wij geboren worden hebben we geleerd gekregen wat alles ‘is’ en betekent. Neem bijvoorbeeld ‘intimiteit’. Door het gedrag in je directe omgeving heb je geleerd ‘hoe je intiem doet’, ‘wat intimiteit verbreekt’, ‘hoe je je hoort te gedragen in samenzijn’, ‘wat je niet hoort te doen’ en ga zo maar door.

We hebben dit niet bewust geleerd. Soms is ons verteld hoe dit werkt. Maar het grootste deel van de tijd zijn wij midden in ons unieke voorbeeld van intimiteit opgegroeid. Door wat er gezegd werd, gedaan werd. Wat er niet gedaan of gezegd werd. Of er aangeraakt werd of niet. En niet alleen van onze ouders. Ook het grotere systeem, van broers, zussen, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen en ga zo maar door.

Al die duizenden ervaringen hebben een conceptuele werkelijkheid gevormd. Een onbewust idee, welke zich uit in hoe wij ons voelen. En deze conceptuele werkelijkheid vormt de basis voor mogelijk het belangrijkste aspect van relatieproblemen. Relatie gerelateerde emoties!

Neuro-wetenschappelijk onderzoek

Recent neuro-wetenschappelijk onderzoek toont aan dat emoties mogelijk de belangrijkste factor in ons beslisvermogen spelen. Voor de meeste van ons bevinden deze gevoelens zich voor het overgrote deel buiten ons bewustzijn.

Onbewuste gevoelens spelen een centrale rol in relatieproblemen. Echter wij ervaren deze emoties niet als zijnde van onszelf. Wij ervaren emoties in relaties als een gevolg van de actie of juist in-actie van de ander. Dat is echter een ‘vergissing’ van ons emotionele brein. Wat we voelen wordt gekoppeld aan de ander echter wat we voelen hoeft helemaal niet veroorzaakt te worden door de ander…

Wanneer relatietherapie niet werkt

Uit onderzoek blijkt dat emoties niet overruled kunnen worden met onze cognitie. Dat verklaart waarom zoveel relatietherapie, advies en technieken niet werken, als het echt nodig is.

Je inleven in het perspectief van de ander. Non-violent communiceren. Denkstijlverschillen omarmen. Begrijpen welke ‘kleur’ jouw partner is. Communicatieadvies. Familieopstellingen. Inzicht in jouw hechtingsstijl et cetera. Allemaal zinvolle dingen. Maar als het er echt op aan komt…dan overrulen relatie-emoties dat wat je weet en snapt.

Artikelen over RETeC

In de voorjaarseditie 2021 van INZICHT, het vakblad voor NLP kun je meer lezen over hoe onze emoties ontstaan. Journalist en coach Aranka van de Pol heeft een uitstekend artikel geschreven over RETeC.

Wat is RETeC?

Relatie Emotie Therapie en Coaching (RETeC) is niet hetzelfde als EFT (Emotionally Focussed Therapy). RETeC is gebaseerd op recent neuro-wetenschappelijk onderzoek van o.a. Dr Lisa Feldman Barret. Zij legt haarfijn uit hoe ons emoties ontstaan én dat is niet zoals we geleerd hebben dat ze ontstaan. De bron van onze emoties ligt in een van de belangrijkste functies van ons brein: voorspellen wat er gaat gebeuren.

Voorspellen wat er gaat gebeuren

Het blijkt dat een groot deel van ons brein bezig is om informatie te putten uit een tot nu (relatief) onbekend zintuig systeem: interocepsis. Subtiele hartslag veranderingen, of spanningen rondom organen zoals maag, darmen, keel. Of onrust in benen et cetera, worden door het brein nauwkeurig in de gaten gehouden. Het brein koppelt deze (vaak) onbewuste gevoelens aan herinneringen van deze gevoelens. Waarom? Om zo accuraat mogelijk te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren.

De RETeC practitioner training

De RETeC practitioner certificering is een 7 daagse training en de vervolgtraining na de Foundation training.

RETeC Practitioner

Tijdens het RETeC Practitioner programma leren de deelnemers, gevorderde interventietechnieken met zowel individuen als koppels (en teams). 

Er wordt gewerkt aan individuele belemmerende patronen en relationele patronen. Je onderzoekt je eigen belemmeringen die op kunnen treden tijdens het werken met diepe gevoelens en wat dit betekent in hoe je daar mee om kunt gaan. Daarnaast leer je een framework om RETeC in te zetten in de dynamiek van verstoorde relaties en relatiecrisis. Er ligt veel nadruk op de individuele transformatie in het samenzijn. Dat maakt RETeC een uitermate geschikte methode voor relatie- en persoonlijke vraagstukken. We werken aanvankelijk buiten de belemmerende dynamiek van de relatieproblemen. RETeC bij relatieproblemen wordt initieel individueel ingezet, dus niet zoals in de dynamiek van klassieke relatietherapie waarbij met beide partners tegelijk gewerkt wordt. Tussen de opleidingsdagen door vinden er online intervisie momenten plaats. De RETeC Practitioner opleiding benadrukt de persoonlijke ontwikkeling van therapeuten en coaches. Je leert overigens werken met gevoelens in de breedste zin van het woord, dus niet alleen met relatie gerelateerde gevoelens.

Het doel

Het doel van RETeC Practitioner is om therapeuten en coaches (of mensen die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken) inzichten en middelen aan te bieden om diepgaande en hardnekkige patronen te helpen transformeren. Ondanks de vele pogingen blijven sommige patronen terugkeren met behoorlijke impact op het (relationele) leven van de cliënt. RETeC Practitioner onderzoekt de oorzaak en kern van de issues en leert de deelnemers hoe je duurzaam en effectief kunt interveniëren bij de individuele gevoelens die de issues veroorzaken. RETeC is uitermate geschikt voor zowel individuele begeleiding als relatie begeleiding. De opleiding wordt afgesloten met een toetsing en bijbehorende certificering.

De RETeC Coach/ Therapeut training

RETeC Coach

Na de practitioner training kan je de 5 daagse RETeC Coach certificering opleiding volgen.

Je leert tijdens de Foundation en de Practitioner training uitzonderlijke verander methoden voor individuele- en relationele emotionele regulatie. Tijdens de 5 daagse RETeC Coach Essentials training leer je daar bovenop de belangrijkste modellen om uitzonderlijke resultaten als coach, therapeut of psycholoog te verwezenlijken. In totaal behelst deze training 15 dagen. 15 dagen waarin je een unieke en zeer effectieve verander methode leert én je deze leert van een coach zeer veel ervaring.

Accreditatie

De RETeC Foundation training, de RETeC Practitioner training én de RETeC voor je relatie workshop zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, NBVH.

Wassili haalt het beste uit mensen en uit dit materiaal! Ik vind hem een fantastische trainer.

Lucas Derks, PhD

Onduidelijkheden

Heb je vragen over 1 van mijn trainingen. Neem gerust contact op, ik help je graag verder.

Contact opnemen

RETeC voor Relationele en emotionele problemen

Hoe kan RETeC jouw relaties verbeteren? Je kunt aan de RETeC relatie workshop meedoen wanneer je in een relatie zit of juist niet en je kunt alleen of met je partner meedoen.

RETeC voor Professionals

Hoe kan RETeC van toegevoegde waarde zijn voor je professionele ontwikkeling? Je kunt aan de RETeC Foundation training meedoen wanneer je coach, therapeut, psycholoog of NLP practitioner bent.

Kerim over RETeC

Aranka over RETeC

Majella over RETeC

Data & Locatie:

De RETeC Foundation training duurt drie dagen van 09.30 tot ongeveer 17.00

Locatie
Helmgrasstraat 1, Souterrain, Amsterdam, IJburg

Trainingsdata

RETeC Foundation in 2023
30, 31 maart en 1 april 2023
29, 30 juni en 1 juli
28, 29 30 september

RETeC relatie workshop 2023
22, 23 april
9, 10 december

RETeC practitioner Griekenland 2023
14-20 september
7 dagen training met gelijkgestemden op een geweldige plek

RETeC practitioner Amsterdam 2024
2, 3 februari
2, 3 maart
27 maart (online)
13, 14 april

Lees Geluk is deprimerendDoe vooral de oefeningen!

RETeC coach
Wil je RETeC coach/ therapeut worden? Dat kan! De RETeC coachopleiding bestaat uit: De Foundation training, de Practitioner training + 5 dagen Coach training.

RETeC Coach Certificering 2024
11, 12 , 13 oktober
8,9 november

RETeC Foundation trainers training

Heb je de practitioner training gedaan en interesse om de foundation training te geven? Neem dan contact op over de trainers training.

Prijsbeschrijving:

Investering

Alle bedragen zijn BTW-vrij en dus het netto bedrag. Trainingen zijn vaak aftrekbaar, vraag dit na bij de belastingdienst/ adviseur.

Bij het bedrag zijn de volgende zaken inbegrepen:

 • De trainingsdagen en ruimte;
 • Koffie, thee en versnaperingen;
 • Syllabus;
 • RETEC Foundation certificaat.

Accreditatie

De RETeC Foundation training, de RETeC Practitioner training én de RETeC voor je relatie workshop zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, NBVH.

Het hart van relatieproblemen

Als het hart van relatieproblemen wordt gevormd door onbewuste gevoelens en emoties dan moet de oplossing ook daar gezocht worden!

Hoe ontrafel je onbewuste gevoelens van jezelf wanneer je oprecht ervaart dat de ander het probleem veroorzaakt? Wat kan je doen met je eigen gevoelens als je verzwelgt in zelfmedelijden? Gevoelens van afwijzing, onzekerheid, zelftwijfel, of boosheid? Kan je angsten en onzekerheden in een samengesteld gezin veranderen? Heb je hulp nodig om niet meer te reageren vanuit de emotie of je intuïtie? Hoe stop je het gevoel dat je partner de schuld is van de problemen?

Dit zijn zeer lastige problemen. Om de simpele reden dat voor ons, ons gevoel de waarheid is, ongeacht wat de ander daarover zegt. Doe mee met de RETeC Foundation training om je eigen patronen te transformeren en te leren hoe onbewuste patronen van anderen veranderd.

RETeC voor je relatie workshop

Wil alleen je eigen gevoelens en relatie patronen transformeren? Wil je dat alleen doen of samen met je partner? Doe dan mee met de 2 daagse RETeC voor je relatie workshop. Een 2 daagse intensieve workshop om patronen in je relatie te doorbreken. Ga hier naar de pagina.

Coaching met RETeC

Wil je liever individueel begeleidt worden? Alleen of met je partner? Wil je ontdekken wat het geheim achter relatieproblemen is? Ben je nieuwsgierig naar welke verborgen informatie er achter jouw eigen gevoelens zit? Wil je jezelf de kans geven om je te bevrijden uit negatieve gevoelens over jezelf of de ander? Zou je willen ontdekken welke verborgen schat er op jou ligt te wachten achter de pijn die de relatie veroorzaakt? Geef je dan op voor RETeC Coaching.

RETeC practitioner

Je kunt na de Foundation training de Practitioner training volgen. Deze opleiding resulteert in het RETeC practitioner certificaat. Je leert diepgaand werken met individuele gevoelens en emoties én relationelegevoelens en emoties. Na deze training heb je jouw eigen emotionele disregulatie getransformeerd én kan je anderen begeleiden.

RETeC Coach

Na de practitioner training kan je de 5 daagse RETeC Coach certificering opleiding volgen. Je leert tijdens de Foundation en de Practitioner training de beste verander methode voor individuele- en relationele emotionele regulatie. Tijdens de 5 daagse RETeC Coach Essentials training leer je daar bovenop de belangrijkste modellen om uitzonderlijke resultaten als coach, therapeut of psycholoog te verwezenlijken. In totaal behelst deze training 15 dagen. 15 dagen waarin je een unieke en zeer effectieve verander methode leert én je deze leert van een coach zeer veel ervaring.

Clear