Over Wassili

Welkom op mijn site! Ik ben Wassili Zafiris en hou me bezig met hoe verandering werkt bij mensen, teams en organisaties. Ik ben nieuwsgierig naar hoe mensen leren, maar ook naar hoe mensen hun problemen creëren want daar is enorm veel van te leren. Ik ben van jongs af aan al nieuwsgierig geweest naar ‘hoe dingen werken’ en hoe dingen dan beter, leuker en efficiënter kunnen. Ik geloof dat mensen (en daarmee ondernemingen) heel veel kwaliteiten bij zich dragen, die ze zelden of nooit benutten. Veel van die kwaliteiten liggen vaak verborgen achter problemen en onrealistische angsten. Omdat ik graag wil dat mensen en ondernemingen werkelijk tot hun recht komen ben ik me gaan scholen in hoe je je ‘bevrijdt’ van al die belemmeringen die je tegenhouden volledig te leven.

Ik geloof ook dat mensen twee diepe basis behoeften hebben: Betekenisvolheid en Meesterschap.

Betekenisvolheid en Meesterschap

Vanuit mijn ervaring weet ik dat mensen een leven willen leiden dat betekenisvol is, een leven dat ‘nut’ heeft. Daar blijft het niet bij, want mensen willen ook heel graag heel goed zijn in wat ze doen, meesterlijk. Ik heb geleerd dat mensen geen genoegen kunnen nemen met alleen maar ‘betekenisvolheid’ of alleen maar ‘meesterschap’. Mensen hebben beide nodig. Vandaar dat ik zoek naar hoe je dat wat zo betekenisvol voor je is, ook daadwerkelijk om kunt zetten in het beste gedrag wat je tot je beschikking hebt. Als mensen dat voor elkaar krijgen voelen ze zich vaak geweldig en lijkt alles ‘vanzelf te gaan’.

Ik onderzoek en innoveer voortdurend en ben nieuwsgierig naar dat wat echt werkt en in mindere mate de theorie die iemand bedacht heeft.

Ik heb een passie voor de natuur en alles wat daar in leeft vandaar dat ik ook Climate Leader ben in Al Gore’s Reality project. Een groep van 1000 leiders uit de hele wereld die graag bewustzijn verspreiden over de impact van klimaat verandering en hoe we het tij ten goede kunnen keren. Wij mensen hebben een goed functionerende natuur nodig, dus ik zet me daar ook voor in uit eigen belang.

Op de site is van alles te lezen en ontdekken dus neem de tijd om te browsen. Mocht iets wat je leest vragen op roepen neem dan gerust contact met me op. Veel plezier!

Dedicated to making a difference

Wassili Zafiris is een belangrijke pionier en vernieuwer in de NLP wereld. Zijn drang naar innovatie en gedegen werk komen tot uiting in de vele publicaties, methoden en technieken die hij ontwikkelt binnen de ‘veranderkunde’.

- Marc

Belangrijke waarden

Optimisme – Ik waardeer speelsheid en zie groeien en veranderen graag door het perspectief van optimisme. Diepgang, omdat ik verandering wil faciliteren die blijvend is. Uitdaging, omdat ik geloof dat als je de Flow van het leven en werken wilt ervaren, je uitdaging nodig hebt. Duurzaam groeien en uitbreiden, omdat dat een onderdeel van onze natuur is.

Betekenisvolheid samen brengen met iemands beste kwaliteiten is cruciaal voor gelukkig en succesvol leven en voor lange termijn zakelijk succes. Waarom? Niemand is gemaakt om alleen maar te werken, zonder dat dit werk enige diepere betekenis heeft. Niemand is gemaakt om alleen maar mooie dromen te hebben, zonder dat je deze om kunt zetten in hoogwaardige actie. Want zoals Steve Jobs zich ook realiseerde ‘een kunstenaar is pas succesvol als zijn kunst ook verkocht wordt.’

Missie

Mensen hebben drie diepgaande drives: autonomie, meesterschap en zingeving. Om vol en succesvol te kunnen leven en werken streef ik ernaar om alle drie deze motivatie bronnen vrij te maken, zowel op individueel- als op organisatie niveau. De kunst om diepe menselijke beweegredenen om te zetten in hoogwaardig werk en handelen is een van de meest bevredigende dingen om te mogen doen. Mijn ervaring en overtuiging is dat als mensen weer dat kunnen doen wat ze het allerbelangrijkst vinden, men als van nature gaat bijdragen en zoeken naar manieren om niet alleen zichzelf tot grotere hoogten te brengen maar ook de mensen om zich heen en het systeem waar de persoon deel van uit maakt. Zo ontstaat betekenisvol succes!

Visie

De grootste visie die ik heb over mijn bijdrage is dat ‘de menselijke natuur’ weer centraal komt te staan. Zodat mensen het juiste doen en volledig leven. Ik wil hiermee bereiken dat mensen een betekenisvol leven leven, vol uitdaging, balans en…succes! Op het ‘laagste’ niveau (van Maslow) betekent dit, dat ik mensen en ondernemingen help om zich te bevrijden uit tekorten, tekort denken en tekort handelen. Op het ‘hoogste’ niveau faciliteer ik de zoektocht naar de allerbelangrijkste waarden, om deze uiteindelijk samen te kunnen brengen tot betekenisvol succes. Uiteindelijk is dit een co-creatie waarbij we verantwoordelijke medeontwikkelaars van een spannende en gebalanceerde toekomst worden, een wereld waar we allemaal bij willen horen!