Implementatie van organisatie ontwikkeling

Veel van de huidige uitdagingen in bedrijven, politieke systemen en instellingen komen voort uit maatschappij brede zaken die onze psyche en handelen diepgaand beïnvloeden. Een aantal van die uitdagingen tonen zich in de vorm van crisis.

Wat biedt ik precies aan?
 • 1-op-1 leiderschapscoaching, mentoring, leiderschapstraining en workshops.
 • Team facilitatie en generatieve samenwerking, leiders die elkaar leiden.
 • Management Team begeleiding. Missie, Visie & strategie workshops. Change management: probleem analyses in complexe systemen (bedrijven, teams, maatschappelijke bewegingen, relaties) en het uitstippelen en implementeren van een veranderplan.

Lees ons boek IK BEN niet alleen op de wereld (2011, 2 nominaties). Hierin beschrijven we wat nu de betekenis economie en lean/ agile genoemd wordt: Hoe je van ondernemen naar Meaningful Profit gaat. 6 jaar onderzoek naar hoe je betekenisvol kunt ondernemen in de praktijk.

Wat zijn de centrale uitdagingen van dit moment?

Economisch – De huidige tijd heeft ons zeer duidelijk gemaakt, dat hoe wij het economische model hanteren uiteindelijk kan leiden tot meer destructie dan we ooit hadden verwacht. De bron daarvan zit in het model zelf, het is tenslotte een model gebaseerd op schaarste, waarbij denken vanuit tekorten centraal staat.

De natuur – Wij zijn gaan denken dat de natuur er slechts voor ons is, in plaats van dat wij onderdeel van de natuurlijke cycli zijn. Helaas heeft dat ertoe geleid dat wij onszelf als bijna separaat beleven van de natuur, met alle gevolgen van dien.

Betekenis – Wij leven in een wereld waar we het gevoel met een grotere verbinding of geheel hebben verloren. Wij zijn allen individuen geworden.

Ondanks dat dit mogelijk geen zaken lijken die in ‘alledaags’ leiden een rol spelen, doen ze dat wel degelijk. Leiderschaps-denken vereist dat het ‘grote plaatje’ gezien wordt, zelfs als je dat in eerste instantie niet associeert met leiden in een onderneming. Effectief ondernemen is tenslotte waarde toevoegen aan de belangrijke vraagstukken die mensen hebben.

"Voor mensen en organisaties die hun missie willen vinden en kennen."

"Voor mensen en bedrijven die ‘het juiste doen’ willen combineren met ‘zaken doen’"

De psychologie van Meaningful Profit

Voor welke uitdagingen staan de leiders en bedrijven van onze tijd?

 1. De roep om werkelijk leiderschap waarbij geleid wordt naar resultaten, maar ook effectief wordt ingespeeld op veranderende menselijke en maatschappelijke behoeften.
 2. Verkrijgen van meer kennis over hoe verandering werkt bij mensen, in organisaties en in maatschappelijke systemen en dat ook daadwerkelijk toepassen.

Hoe zorg je ervoor dat het bedrijf en de (aspirant) leiders er klaar voor zijn om effectief met deze uitdagingen om te gaan?

De roep om leiderschap wordt groter naarmate er crises en turbulentie is. Als je een blik in de geschiedenis werpt, zie je dat grote leiders opstaan ten tijde van onrust, onvrede en soms zelfs chaos. Eén van de centrale vragen in leiderschap is namelijk, of de leider bereid is de echte zaken aan te pakken. De dingen die het kleine en het grote belang dienen. Dat vereist nogal wat van mensen. Ik bied daar de kennis voor aan en geef richting.

Meer lezen over leiderschap? Lees het artikel in AG Connect ‘Leiderschap begint bij het gevoel’ van Klaas Brongers en Wouter Bronsgeest.

Leiderschaps coaching, training en ontwikkeling in de betekenis economie

Leiders van nu zijn geen ‘commandanten’ of ‘bazen’ meer, maar personen die toegewijd zijn aan het ‘creëren van een wereld waar mensen bij willen horen.’ Deze toewijding vereist een set van nieuwe vaardigheden en modellen om effectief en gebalanceerd de visies te manifesteren die aan die verandering gekoppeld zijn. Hier horen zaken bij zoals: communicatie, managen van relaties in de organisatie en het hebben van een netwerk of sociaal systeem om je hoogste aspiraties werkelijkheid te laten worden. Maar mogelijk nog belangrijker: het vermogen om betekenisvolheid om te zetten in de beste performance die mensen in zich hebben.

In het nieuwe leiderschap komen drie factoren samen:

Anticipatie – Een leider moet ‘vooruit’ kunnen zien, moet kunnen anticiperen op ‘wat er gaat komen’. Maar wat als je geen Steve Jobs bent? Kan je uit het complexe geheel de juiste conclusies trekken of staar je je blind op details? Dit anticiperen en het grotere geheel analyseren kan je leren aan de hand van de vraagstukken die in jouw bedrijf en setting relevant zijn.

Uitlijnen – Mensen volgen een leider makkelijker als deze leider ‘congruent’ is. Het is frappant hoe lastig het blijkt voor leiders en aspirant leiders om de waarden die ze buiten het kantoor belangrijk vinden, binnen het kantoor te handhaven. Toch word je besluitvaardiger, duidelijker en authentieker als je dat wat je zelf belangrijk vindt leert integreren in de belangen van jouw onderneming. En weet je wat de belangen van jouw belangrijkste stakeholders zijn? En hun doelen en intenties? Daar inzicht in krijgen kan ook het verschil maken of je jouw doelen weet te behalen of niet.

Doen – Je dient ook de juiste zaken te doen om de bedrijfsdoelen te bereiken. Hoe weet je dat je de juiste zaken aan het doen bent? Hoe stippel je een plan uit? Hoe volhardend ben je in je missie? Hoe effectief ben je in het overdragen van die missie aan stakeholders? Weet je wanneer je dient door te pakken en mensen tot het uiterste te bewegen? En wanneer geef je op?

Elk van deze 3 aspecten worden ondersteund door 3 kerncompetenties die noodzakelijk zijn om de aspecten te verwezenlijken.

Leiderschapsbegeleiding is er voor leiders in alle sectoren van de maatschappij, beginnende leiders en managers die willen leren te leiden.

"Leadership is creating a world your people want to belong to."

Team coaching & generatieve samenwerking

Het hart van elke organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken. De inspiratie, passie en commitment van mensen bepaalt het pad van het systeem en de bijdrage die er geleverd zal worden. Echte grote vernieuwingen die van belang zijn worden zelden door een enkel individu voor elkaar gekregen. De veranderingen die noodzakelijk zijn moeten door het geheel gedragen worden en in co-creatie tot stand komen. Dit delicate en fascinerende proces kan door mij gefaciliteerd worden.

Teamcoach van het Nederlands dames volleybal team

Door mijn werk op topsport niveau, waaronder begeleiding van het Nederlands dames volleybal team (een van de beste teams van de wereld) weet ik hoe een team vast kan lopen. Maar ook in beweging kan komen, hoe ‘vertrouwen’ en kwetsbaarheid enorme krachten kunnen zijn en hoe als een geheel bewegen pas kan als de individuele kwaliteiten optimaal benut worden. Als een team generatief leert samenwerken werkt dat magisch en bevrijdend.

De essentie van teamwerk?

 • Is er genoeg onderling vertrouwen?
 • Is er angst voor conflict en werkelijk zeggen wat je denkt?
 • Is er een gebrek aan ‘commitment’?
 • Wordt eigenaarschap en verantwoordelijkheid ontweken?
 • Is er genoeg aandacht voor de teamdoelen of is men gericht op individuele behoeften?

De workshops generatief samenwerken beginnen bij een inventarisatie van de hierboven beschreven elementen. Dit is het startpunt vanwaaruit alle teamleden de principes van generatieve samenwerking leren toepassen. Het team leert hoe je kunt werken vanuit vertrouwen en zonder angst voor conflict echte gesprekken te voeren. Hoe je je als team committeert en eigenaarschap neemt over gemaakte afspraken. Het team leert het belang van het team op de eerste plaats zetten en de diversiteit volledig te benutten voor innovatie, groei, resultaten en plezierige hoogstaande samenwerking. Wilt u ook zo’n team? Neem contact met me op over de ins en outs van generatieve samenwerking. Wilt je weten hoe jouw team ervoor staat? Doe dan de gratis teamtest hier.

Wassili Zafiris Team Coach

Doe een gratis teamtest!

Uitzonderlijk leren samenwerken? Doe hier de gratis teamtest en open de deur naar generatieve samenwerking.

Gratis team test

"Voor instellingen die met (complexe) verander vraagstukken zitten en weten dat je beter vooraf goed investeert dan achteraf brokken opruimt."

Management Team begeleiding

Probleem analyses in complexe systemen en het uitstippelen en implementeren van een veranderplan.

Mensen, teams, organisaties, culturen en systemen vragen in allerlei vormen om verandering. Mensen moeten steeds een stap ‘vooruit’, zich voortdurend aanpassen aan verandering in de maatschappij, bedrijfsdoelstellingen, persoonlijke- en internationale uitdagingen.

Van management team naar collaboratief leiderschap

Als je scherp en tijdig wilt inspelen op alle elementen van verandering heb je vaardigheden nodig zoals het vermogen om de werkelijkheid ‘uit te dagen’ en een visie te ‘ontwaken’; bewustzijn te creëren en actie te provoceren; te co-creëren en actualiseren en het vermogen om nieuw gedrag te versterken en te kunnen leren van feedback uit de ‘echte wereld’.

Hoe ga je om met al deze uitdagingen en met medewerkers die effectief moeten reageren op deze uitdagingen?

Dit kan overweldigend zijn. Management teams moeten samen werken en op het hoogste niveau beslissingen kunnen en durven nemen. Maar ‘alle neuzen dezelfde richting op krijgen’ in een MT is makkelijker gezegd dan gedaan.

Een van de grootste uitdagingen voor een MT? Elkaar leren leiden!

De begeleiding door een ervaren Management Team facilitator kan van grote waarde zijn wanneer de verschillende visies, missies, strategische ideeën en politieke dynamiek uitgeplozen moet worden tot een daadkrachtige eenheid. Daarnaast dienen de beslissingen die in het MT genomen worden ook op juiste wijze te worden vertaald naar de medewerkers en ROI.

Ik zorg ervoor dat de essentie boven tafel komt en help deze te vertalen in een tastbare visie en missie. Samen kunnen we de strategie op alle cruciale punten uitwerken. Ik faciliteer samenwerking in het MT zoals je niet eerder hebt meegemaakt. Ik leer je hoe je elkaars leiderschap versterkt terwijl je samenwerkt aan de belangrijke zaken van de onderneming. Maak nu een afspraak.

De drie hoofdgebieden waar ik mij op richt

 1. Leiderschapscoaching, training, en ontwikkeling
 2. Team coaching & generatieve samenwerking
 3. Management Team begeleiding: missie, visie & strategie workshops en change management

Principes

Lees meer over de principes van leiderschap bij verandering die Wassili toepast.

Leiderschapscoaching

Leiderschapscoaching kan het verschil maken in hoe je jezelf leidt, de medewerkers leidt en hoe je de bedrijfsdoelstellingen helpt verwezenlijken

Folder

Meer informatie over Generatieve samenwerking vind je in de folder.

Nieuw leiderschap

Ontdek hoe je diepe natuurlijke motivatie in jezelf en anderen vrij maakt door te leren hoe je de behoeften naar autonomie, meesterschap en zingeving bevredigt.

Management team coaching & facilitation

Neem nu contact op en laat ook jouw team begeleiden door Wassili.