Wat is neurosemantische NLP?

En waarom zou je kiezen om met een neurosemantisch getrainde coach te werken?

Neuro-semantiek gaat over het diepe verlangen van mensen om een betekenisvol leven te leiden en die betekenisvolheid om te kunnen zetten in actie.

Neurosemantiek is een methode die tot doel heeft mensen te helpen met zelf-actualiseren (Maslow). “Zelf-actualisatie is het vinden van bestemming, en het inhoud en leven geven aan die bestemming. Eenvoudig gezegd: worden wie je bent, doen waar je voor gekomen bent en een betekenisvol leven leiden . Zelf-actualisatie wordt vaak gebruikt als synoniem voor ontplooiing. Hier wordt meestal bedoeld, je kwaliteiten zo goed mogelijk gebruiken. Zelf- actualisatie gaat veel verder. Het is het herontdekken van het authentieke en unieke Zelf. ‘Zelf’ ontstijgt de persoonlijkheid, het is transpersoonlijk.”** Het is groei die ontstaat uit willen, het is het vrijmaken van het diepe en oneindig vermogen van de mens om te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot het denken in tekorten, moeten, overleven, ziek of gebroken zijn.
 De basis vormen de kernelementen uit de ontwikkelingspsychologie, die het voor een mens mogelijk maken om een zelfstandig functionerend, denkend en voelend mens te worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het kunnen nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen functioneren en voor de consequenties van je acties. Een helder onderscheid kunnen maken tussen jezelf en een ander, zodat je gezonde relaties kunt ontwikkelen. Het vermogen om volmondig JA tegen iets te kunnen zeggen en volmondig NEE tegen iets anders, waardoor je leert kiezen en beslissen. Het kunnen functioneren als een mens van waarde, vol met waardigheid en met eigenwaarde en zelfvertrouwen, zodat je kritiek en angst buiten jezelf kunt houden en je lef ontwikkelt om te ondernemen.

Als men in zijn of haar ontwikkeling op één of meerdere van deze gebieden onderontwikkeld is, kunnen op latere leeftijd problemen ontstaan met iemands zelfvertrouwen en eigenwaarde en het onvermogen om te kiezen en te beslissen. Bovendien wordt het dan moeilijk om jezelf van een ander te onderscheiden, waardoor gezonde voedende relaties moeilijk worden. Om er een paar te noemen.

Een neurosemantische coach zal iemand stimuleren in al deze gebieden weer te groeien en ontwikkelen.

Dit heeft een aantal belangrijke en opmerkelijke consequenties. Ten eerste leidt dit tot een ‘onontkoombare’ verbintenis met je intenties. We merken keer op keer dat als deze basiselementen op de juiste manier geprikkeld worden, om alsnog tot bloei te komen, er een soort ‘onontkoombaarheid’ ontstaat. De onontkoombaarheid om je te verbinden met wat echt belangrijk voor je is. En je niet alleen te verbinden met wat echt belangrijk voor je is, maar daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen, en daar acties aan te koppelen. Hierdoor wordt je eigen onderscheidende en unieke ‘ik’ zichtbaar aan je, waardoor je vrij en betekenisvol kunt leven. Je vindt en herverbindt je als het ware weer met je ware ik.
Tegelijkertijd leer je los te komen van je patronen waardoor je je attitudes kunt blootleggen, jouw basis manier van reageren op het leven. We weten tenslotte allemaal dat je nog zoveel kennis van zake kunt hebben, maar als je een ondermijnende attitude hebt, je kennisniveau weinig uitmaakt. Hierdoor ontstaat een diep besef van keuzevrijheid en op ogenschijnlijk paradoxale manier nog meer eigenaarschap van je eigen vermogens. Het diep voelen van verantwoordelijkheid, het accepteren van die verantwoordelijkheid én uiteindelijk het willen van die verantwoordelijkheid.

Meta-staten één van dé innovaties in NLP

We doen dit alles met een relatief nieuwe methode die gebruik maakt van een oud menselijk vermogen, reflexiviteit . Reflexiviteit is de gelaagdheid in ons denken en voelen. Je kunt je bijv. ‘blij voelen over je relatie’ of je er ‘gefrustreerd over voelen’. Het woord ‘over’ impliceert een ‘laag’. Een laag omdat het ons niets vertelt over wat er ‘in’ de relatie gedacht of gevoeld wordt. Het is als het ware een evaluatie van de gedachten en gevoelens die zich in de relatie afspelen. Filosofen zijn zich altijd al bewust geweest van het menselijk vermogen om te denken over ons denken. Korzybsky noemde dit de reflexiviteit van de geest, het voortdurende proces wat zich bij mensen afspeelt van reflectie op onze gedachten, ervaringen, gevoelens, relaties, concepten, etc. Metastaten is de naam die gegeven is aan de technologie die gebruik maakt van de gelaagdheid van de geest.

Een neurosemantische coach begrijpt de complexiteit van de menselijke reflexerende en voelende geest en weet dat lichaam, emotie en geest een onlosmakelijk geheel vormen.
Doordat we het reflexerende vermogen van onze geest gebruiken om mensen te helpen verbinden met hun werkelijke intenties, leren we mensen ook hoe je ‘elk’ dilemma en conflict kunt ontstijgen en zo zelfs maatschappelijke dilemma’s en paradigma’s samenbrengt. Het slaat hiermee een belangrijke brug tussen therapie/ coachen en filosofie, tussen praktische verandering en conceptuele werkelijkheid. Het leert mensen, zoals ze ons dat vertellen, zingeving ervaren. Omdat het mensen leert om van het allerbelangrijkste naar het zeer praktische te gaan, is het een holistische methode, waarbij veel deelgebieden samen worden gebracht tot één geheel.

Wij willen dat het geheel werkelijk meer is dan de som der delen.
De methode bestrijkt dan ook het hele communicatieve vlak en helpt hulpverleners, coaches, therapeuten, managers, leraren, ondernemers enz. om zich nog meer te verbinden met de uniekheid van hun cliënten en werknemers, studenten en zichzelf. Dit is een voorwaarde om samen met deze cliënten unieke successtaten te kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld optimisme, eigenwaarde en zelfverzekerdheid, liefde, weerbaarheid en vele andere staten die nodig zijn om een betekenisvol leven te kunnen leiden, voedende relaties te kunnen hebben en zakelijk succesvol te zijn.

Innovations in NLP

In het nieuwste boek van M. Hall en S.R. Charvet ‘Innovations in NLP’ (i.s.m. 14 NLP vernieuwers waaronder Dilts, Derks, Lawley etc. 2011) wordt het meta-staat model beschreven als één van de belangrijkste vernieuwingen op het gebied van NLP. Wassili is sinds 2000 betrokken bij de meta-staat beweging en geeft sinds 2004 gecertificeerde neuro-semantiek trainingen!

3 tips om een betekenisvol leven leiden

Een betekenisvol leven is voor iedereen verschillend. De één vindt het zinvol als hij lekker zichzelf kan zijn, terwijl de dat vindt als hij iets voor een ander kan betekenen. Hieronder lees je 3 tips om een betekenisvol leven te gaan leiden:

  1. Onderzoek laat zien dat mensen, die zich bezig houden met routines meer het gevoel hebben dat zij een betekenisvol leven leiden. Mensen die in het onderzoek meer hun voorkeur gaven voor een geroutineerd leven, zien hun leven als een meer betekenisvol leven. Om meer zingeving te krijgen, is het aan te raden om bijvoorbeeld regelmatig een wandeling te maken, een maaltijd klaar te maken voor anderen of een boekje te lezen.
  2. Verder is het aan te raden om te focussen op kleine dingetjes, die het leven mooier maken. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan je tante of de bloemetjes water geven. Door stil te staan bij deze kleine dingen, ga je meer betekenis uit het leven halen. Als je stilstaat bij de waardering die je krijgt, ga je je leven als betekenisvol ervaren.
  3. Bedenk goed waar je plezier uit haalt. Als je dat kan combineren met het helpen van anderen, zal je merken dat je meer zingeving ervaart. Zo ga je vanzelf stilstaan bij de positieve emoties, worden de dagen vanzelf leuker worden je beter bepaalde keuze kan maken.

Neurosemantiek als je al NLP gedaan hebt?

Wat doe je als je al bent opgeleid in NLP? Practitioner, Master en misschien heb je zelfs al de Trainer opleiding gedaan? Als je NLP doet of gedaan hebt, ben je toegewijd aan persoonlijke ontwikkeling, communicatie in je privé en zakelijke leven. Vaak hoor ik de vraag ‘wat doe je dan’? Kan ik verder? Met wat dan?
Je kunt zeker verder! Al sinds 2000 ben ik als NLP trainer bezig met Neurosemantiek. Waarom? Omdat ik ook verder wilde en ontdekte dat wij als NLPers ook echt verder kunnen! Er zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals neurosemantiek, die je naar het volgende niveau zullen helpen. Al vele NLPers van practitioner tot en met trainers niveau en gevestigde coaches hebben de neurosemantische opleiding gedaan! Is dit een obscure methode? Zeker niet. Er zijn al meer dan 40 boeken en vele honderden artikelen gepubliceerd over deze aanpak. Ook zijn er internationaal zelfs al meer dan 1400! geaccrediteerde neurosemantiek coaches. Neem het niet van mij aan, maar ontdek het zelf en doe mee met de aankomende Toegang tot je Eigen Genialiteit training. Voor als vernieuwing, groei en vooruitgang in je bloed zit!

Wilt u dit ook? Begin een wonderlijke reis door de training ‘Toegang tot je eigen genialiteit’ te volgen of meld je aan voor coaching.

Meer informatie over de training toegang tot je eigen genialiteit

*) Dit document is ontstaan op basis van de ervaringen van 15 coaches met het geven en ondergaan van neurosemantische trainingen en het effect daarvan op hun eigen leven en dat van hun cliënten.
**) Blz 12-13 Wessel Ganzevoort, Spiritueel leiderschap